DÀN TẠ IMPULSE IE9522

Liên hệ

Mã: IE9522

Danh mục: Dàn tạ IE, Dàn tạ Impulse, Giàn Tập Cơ Phòng Gym

LAT PULLDOWN/VERTICAL ROW

  • LxWxH:1901x1223x2201mm
  • PRODUCT WEIGHT:127.9KG
  • WEIGHT STACK:125KG/275KG
Danh mục: Máy khối phòng Gym

LAT PULLDOWN/VERTICAL ROW

  • LxWxH:1901x1223x2201mm
  • PRODUCT WEIGHT:127.9KG
  • WEIGHT STACK:125KG/275KG

Sản phẩm khác