Máy Kép Xô Dài Impulse SL7004

Liên hệ

Danh mục: Máy khối phòng Gym
Máy Kép Xô Dài Impulse SL7004
Liên hệ
Thương hiệu cao cấp: IMPULSE
Dòng sản phẩm cao cấp của Impulse
Được sử dụng ở hầu hết các phòng tập gym cao cấp tại Việt Nam
Nhóm cơ: 
Kích thước máy (DàixRộngxCao): 1761x1457x1652 mm
Trọng lượng máy: 167.5 kgs
Mức tạ cho phép: 300 kgs

Sản phẩm khác